Jdi na obsah Jdi na menu
 


100 let kostela sv. Cyrila a Metoděje ve Vidči

6. 11. 2015

Bol, strasti a neštěstí, jež v době tak pohnuté doléhají na nás, vyburcují a svolají Vás drazí, do zapomenutého koutku drahého našeho Valašska s tím zbožným úmyslem, aby sv. věrozvěstové ochránili Vás ve vřavě válečné svou mocnou přímluvou a abyste poctu vzdali jejich veliké práci a námaze. Jim jedině máme co děkovati, že předkové naši uzřeli světlo evangelia a z pohanské divokosti přivedeni byli ke zbožnému životu. Za dobrodiní to patří jim vroucí díky celého potomstva.  Přijďte proto, děkujte a proste: Svatý Cyrille a Methoději, otcové naši, mocní orodovníci u Boha, proste za nás, za dítky své, abychom hodni byli učiněni zaslíbení Kristových! Chvála Bohu ve sv. Cyrillu a Methoději!

Těmito slovy byla uvedena pozvánka na požehnání „nového chrámu Páně ve Vidči u Rožnova“ v neděli 17. října 1915. Kostel požehnal ThDr. Antonín Stojan, tehdy probošt od sv. Mořice v Kroměříži. A že to byla velká sláva a také pýcha obce dokazuje článek z „Listu z pod Radhoště“:

Dlouhotrvající tužby a dávná přání Vičanů byla konečně splněna.  Nádherný jejich kostel posvěcen k úctě apoštolů našich Cyrilla a Methoděje a tím i celý náš kraj svěřen jaksi ochraně a přímluvě svatých bratří Soluňských. Na venkově podobného kostela sotva byste našli  - a na celém světě byste marně hledali tak vkusně, bohatě a krásně vyzdobené svatyně výhradně téměř z milodarů.