Jdi na obsah Jdi na menu
 


Významný archeologický objev na Vyšehradě

27. 8. 2014

Archeologové na pražském Vyšehradě odkryli základy jednoho z největších kostelů střední Evropy a pravděpodobně nejstaršího kostela na Vyšehradě. Pozoruhodný je svým tvarem dosvědčujícím inspiraci Byzancí. Vznik kostela se odhaduje na druhou polovinu desátého nebo první polovinu jedenáctého století.


Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP říká: „Není to jenom překvapení, ale též výzva pro historiky a badatele, abychom více naslouchali tak zvaným legendám.Podle pražského arcibiskupa se jako potřebná ukazuje rovněž spolupráce mezi světskými a církevními historiky, kteří mají podle něho mít také teologické vzdělání, neboť církevní historie bez teologického rozměru je často zápis událostí neúplných bez jakýchkoliv souvislostí.Nejde jen o odstranění předsudků, ale o uchopení minulých událostí a jejich interpretaci v kontextu, vysvětluje kardinál Duka.
Kostel byl vystavěn na, v tehdejších Čechách neobvyklém, půdorysu čtverce se třemi apsidami (tzv. trikoncha), a jeho předloha tak s největší pravděpodobností pochází z byzantského prostředí. Stavba byla významná také svou velikostí. Její rozměry o 40% překonávají někdejší hlavní český chrám – biskupskou rotundu sv. Víta na Pražském hradě. Jde o největší kostel s centrálním půdorysem, který se podle současných znalostí nacházel na území střední Evropy. Nález může změnit také poznatky o cyrilometodějské tradici na území Čech a Moravy a počátcích Vyšehradu. Archeologové se domnívají, že stavitel pocházel z byzantského prostředí nebo z prostředí s tímto typem staveb obeznámeným.


Objev kostela v byzantském slohu na Vyšehradě zase tolik nepřekvapuje, pokud si uvědomíme, že Čechy byly pod politickým vlivem Velké Moravy, první historicky doložený český kníže Bořivoj byl dosazen na knížecí stolec velkomoravským knížetem Svatoplukem a asi v roce 883 přijal na moravském Velehradě křest od arcibiskupa Metoděje, takže východní slovanská liturgie se z Velké Moravy rozšířila i do Čech.

(Zpracováno z internetového zpravodajství, citace kardinála Dominika Duky pževzata z webu pražského arcibiskupství.)