Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlitba

29. 12. 2013

Dej, všemohoucí štědrý Bože,

abychom svaté knihy, které nám svatí Cyril a Metoděj přinesli, 
chovali v úctě a četli z nich v rodinách svým dětem!
-          Prosíme tě, vyslyš nás!
 
Abychom slova Boží, která do našeho jazyka přeložili,
ochotně přijímali, zbožně rozjímali a v životě se jimi řídili!
-          Prosíme tě, vyslyš nás!
 
Abychom liturgii, kterou nám národním jazykem učinili pochopitelnou,
hluboce a pravdivě prožívali a nacházeli v ní sílu k životu!
-          Prosíme tě, vyslyš nás!
 
Abychom svůj národní jazyk, kterým dík soluňským bratřím můžeme chválit Boha,
uchovávali čistý a krásný i v jeho běžném všedním užívání!
-          Prosíme tě, vyslyš nás!
 
Abychom pro zásluhy svatých Cyrila a Metoděje, kteří vychovali první generaci našich kněží,
měli vždy dostatek vzdělaných pastýřů, kteří by nás vedli k tobě!
-          Prosíme tě, vyslyš nás!
 
Abychom po vzoru svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje
srozumitelně mluvili o tvé slávě a přinášeli radostnou zvěst!
-          Prosíme tě, vyslyš nás!
 
Abychom se s pomocí svatých Cyrila a Metoděje, kteří káceli modly a vedli lidi ke svobodě dětí Božích,
uměli vzepřít moderním modlám, které nás lákají a pak zotročují!
-          Prosíme tě, vyslyš nás!
 
Abychom byli hrdi na svou národní kulturu, kterou svatí Cyril a Metoděj založili,
a milovali svou vlast, chránili ji a ve všem zvelebovali!
-          Prosíme tě, vyslyš nás!
 
Abychom z díla svatých patronů Evropy, kteří usilovali o mír a jednotu našeho kontinentu,
pochopili význam rozmanitosti v jednotě a pečovali o křesťanský základ moderního evropanství!
-          Prosíme tě, vyslyš nás!
 
Abychom na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje, kteří nás učili zákonu Božímu a vytvořili náš prvý státní zákoník, žili před Bohem bezúhonně a pečovali o spravedlnost a pořádek v našem státě!
-          Prosíme tě, vyslyš nás!
 
Modleme se:
Bože, náš nebeský Otče, děkujeme ti, že jsi nám poslal svaté Cyrila a Metoděje a za poklad, který nám přinesli. Děkujeme ti, žes nám ho zachoval, i když jsme si ho mnohokrát dost nevážili. Prosíme tě, abychom plně pochopili, že víra je odpověď člověka na tvé slovo, a přijetí tvého Syna, který přichází, aby nám otevřel cestu k pravému životu. Prosíme proto, abys naši víru upevnil a pomáhal nám ve svornosti stavět na základech, které svatí bratři ve svorné jednotě lásky položili. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.