Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ražba pamětní medaile

2. 7. 2014
V roce 2013 vydala Matice radhošťská pamětní medaili připomínající výročí 1150 let od příchodu našich věrozvěstů na Moravu.

ples-2014-077--640x330-.jpg

Na medaili je stylizované zobrazeni sv. Cyril a Metoděj podle známého radhošťského sousoší od Albína Poláška a nápis po obvodu medaile připomínající slova předmluvy (Pro-glasu) filosofa Konstantina (sv. Cyrila) k jeho překladu evangelia: SLYŠTE SLOVANÉ TOTO: SLYŠTE SLOVO, OD BOHA PŘIŠLO a letopočet 863 je rokem příchodu bratří na Moravu. Na druhé straně medaile je nápis MATICE RADHOŠŤSKÁ, reliéf kaple a rok ražby medaile 2013. Ražba medaile byla provedena ve stříbře a mosazi.

Předseda Matice Drahomír Strnadel využil tohoto významného cyrilometodějského výročí, aby předáním právě těchto pamětních medailí ocenil některé aktivní členy Matice radhošťské, ale i další spolupracovníky, kteří sice nejsou členy spolku, ale zasloužili se o obnovu radhošťské kaple nebo jinak přispěli k rozvoji cyrilometodějského odkazu na Moravě.

p1210230--1024x654-.jpg

Na snímku zleva: ve valašském kroji právě přebírá ocenění aktivní, činorodý člen spolku Oldřich Paulus, v zákrytu za ním v civilu Jan Tichavský (jeden z obětavých členů ČSL, kteří se o kapli starali v době, kdy komunistický režim činnost Matice zakázal a který byl později také iniciátorem obnovení spolku), medaili předává předseda Matice Drahomír Strnadel (bez jehož osobního nasazení a vytrvalosti by tento občanský spolek sotva dokázal zvládnout náročnou obnovu kaple v minulých letech), vpravo za ním rovněž v kroji místopředseda spolku Jan Poruba, který neúnavně dochází takřka za každého počasí na Radhošť, aby návštěvníci nemuseli stát před zavřenými dveřmi kaple.


Oceněni byli samozřejmě i mnozí jiní, především farář frenštátský P. Rudolf Swienczek, pod jehož duchovní správu kaple spadá a jemuž patří velký dík za to, že kaple si stále zachovává své duchovní poslání: nejen při pouti 5. července, ale po celé léto jsou zde slouženy mše svaté, zaznívá zde slovo Boží. Otec Rudolf se také zasloužil o nový mramorový obětní stůl a ambon v kapli. Farnost Frenštát zastoupená osobou současného pana faráře a Matice radhošťská by mohly sloužit jako příklad výborně fungující spolupráce laické organizace - občanského sdružení a místní církve.