Jdi na obsah Jdi na menu
 


Petr Piťha: Křesťanství - věc politická

26. 12. 2013

Náboženství v žádném případě není jen soukromá věc. Náboženské přesvědčení formuje životní postoje, kterými ovlivňujeme své okolí a celou společnost. Křesťanství není jen něco přidaného k životu, co se týká našeho soukromí. Křesťanství je celostný životní styl.

 

Velký dějinný zlom, který je spjat s příchodem sv. Cyrila a Metoděje, je právě v tom, že zde zahájili tento životní způsob. Vytvořili zde křesťanskou společnost. Ta se projevila svou svébytnou kulturou, které dali do vínku možnost písemného záznamu vlastní tradice. A tato společnost nad sebou vyzvedla i právní systém státu.

 

Naše křesťanství, kulturnost a státnost je nedělitelným odkazem sv. Cyrila a Metoděje. Položíme-li si otázku, proč se nám dnes tak špatně dýchá v našem právním uspořádání, dojdeme rychle k tomu, že se chvěje demokratická podstata našeho státu. Trochu skrytější je příčina základní - totiž masivní odklon od křesťanských zásad a následná morální krize. Ale nestěžujme si a neskrývejme se. Kdo je tím vinen - nekvalita a nedostatečná věrnost křesťanů.

 
O jak vážné věci jde, můžeme snadno vyčíst z historického příkladu Velké Moravy. Co udělalo z Rastislavovy země pevný stát a velmoc v rámci Evropy? Křesťanství. Bez toho, co přinesli Cyril a Metoděj, by nevznikla. A proč zmizela z mapy Evropy tak bolestně a rychle? Protože se vzepřela tomu, co ji vytvořilo. Vyhnání žáků Cyrila a Metoděje byla sebezáhubná, bohužel vědomá, chyba.
 
Pamatujme i na to, že osud Velké Moravy může být dnes zopakován celou Evropou. Ztratí-li Evropa svůj křesťanský základ, odřekne-li se svého konstitutivního náboženství a přikloní se k modlám postmoderního konzumismu, ztratí Boží oporu a ochranu, rozpadne se a bude snadnou kořistí kohokoli. Je jedno, zda domácích diktátorů nebo východních fanatiků.

 

Obrana křesťanství je věcí veřejnou, týká se společnosti jako celku a tím pádem je v pravém slova smyslu věcí politickou. Ne ve smyslu současné politiky osobních výhod a sobeckých zájmů, ale v tom krásném smyslu zájmu o dobro polis, obce, celku.

 

Citace z promluv Prof. PhDr. Petra Piťhy CSc., kterou přednesl na Velehradě 13. února 2011 při slavnostní bohoslužbě, kterou byla zahájena valná hromada Matice Velehradské. Setkání se jako hosté účastnili i zástupci naší Matice Radhošťské.