Jdi na obsah Jdi na menu
 


20 let činnosti obnoveného spolku

9. 6. 2014

V sobotu 7.6. 2014 se na Radhošti konala tradiční jarní valná hromada členů Matice.  Schůzi předcházela mše svatá sloužena frenštátským farářem P. Rudolfem Swienczekem.  Zakládající člen obnovené Matice Radhošťské pan Jan Tichavský bezprostředně po obřadu krátce připomněl dobu minulou:

 

Dovolte mně, abych tak jako před 20 roky kdy jsem zahajoval ustavující schůzi obnovené Matice Radhošťské, která se konala 16. července 1994 v hotelu Radegast, Vás všechny pozdravil a poděkoval všem, kteří těch 20 roků se starali o obnovu a údržbu této kaple.

Dovolte mně, abych připomenul dobu, kdy v roce 1968 skupina obětavých lidí z celého okolí se pod záštitou ČSL z Trojanovic ujala oprav úplně zanedbané kaple a zvonice. Tenkrát byl objekt v takovém stavu, že hrozilo zřícení zvonu i propadnutí všech podlah ve zvonici. Byla proděravěná plechová střecha, která byla několik let nenatírána, také impregnace šindele nebyla prováděna léta. Tisíce šindelů na výměnu byly darovány nebo lacině koupeny ve Velkých Karlovicích a okolí. Všechny práce se prováděly zdarma (až na některé odborné práce). První roky nás vedl pan učitel Karsedl z Příbora a později pan Halamiček z Trojanovic.

 

Chtěl jsem vám to v krátkosti připomenout, neboť si myslím, že bez těchto lidí, kteří už většinou nejsou mezi námi, by nebylo co v roce 1994 obnovovat. Proto bych vás chtěl poprosit, abychom se za ně a za zemřelé členy obnovené Matice radhošťské pomodlili…

 

Na závěr bych rád nám všem připomněl první bod stanov Matice Radhošťské: Pomáhat šířit a hlásat světlo křesťanské víry v současné době.

 

Samotná schůze se díky mimořádně teplému počasí uskutečnila pod širým nebem na stráni pod kaplí. Předseda Matice Drahomír Strnadel znovu v různých souvislostech připomněl 20 let novodobé historie spolku a poděkoval členům za 20 let spolupráce na obnově kaple. Vyzdvihl i zásluhy P. Swienczeka, iniciátora pravidelných sobotních mší, protože smyslem činnosti spolku nemá být pouze starost o kapli po stránce materiální, ale také a především zachování duchovní rozměru tohoto místa – jak už dříve připomněl zakládající člen spolku pan Tichavský.

 

Kromě běžných a rutinních záležitostí (výběr členských příspěvků, rozpis služeb při sobotních mších během letní sezony, plán dalších prací na kapli, zajištění hlavní pouti…) valná hromada schválila i příspěvek na obnovu požárem zničeného Libušína na Pustevnách ve výši 20 000 korun. Schválila také návrh předsedy iniciovat obnovu památníku – stély Prof. Františka Saleského kardinála Bauera, arcibiskupa olomouckého, rodáka z nedalekého Hrachovce. Také na obnovu tohoto památníku je náš spolek připraven finančně přispět.

 

059--640x480-.jpg

Několika fotografiemi jsme si připomněli loňskou poutní výpravu skupiny našich členů do Říma k hrobu sv. Cyrila. V Římském poutním domě Velehrad, kde jsme byli při naší pouti ubytováni, probíhá v této době náročná rekonstrukce. (Více ZDE). Na základě vlastní zkušenosti chápeme a oceňujeme potřebnost a nenahraditelnost tohoto zařízení pro české poutníky, a proto jsme se jednomyslně usnesli věnovat výnos sbírky při mších letošní hlavní pouti na podporu této přestavby. (Současným ředitelem tohoto čekého poutního centra je rodák z Valašska P. Jaromír Zádrapa.)