Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kam a jak dál?

29. 11. 2014

matice.jpgV sobotu 29. listopadu se v Památníku Bratří Strnadlů a Jana Knebla v Trojanovicích uskutečnila podzimní schůze členů Matice radhošťské.

 

Ještě před oficiálním zahájením schůze jsme si mohli prohlédnout odlitek reliéfu kardinála Berana, který nám z Říma zaslal P. Jaromír Zádrapa ředitel českého poutního centra v Římě. Vysvětlení proč, najdeme na web. stránkách tohoto poutního domu:

Finanční pomoc Velehradu. V malebné valašské vesničce, v památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla, předseda Matice Radhošťské Drahomír Strnadel předal osobně se členy výboru dne 6. září 2014 dar Poutnímu domu - Centro Velehrad Řím. Finanční pomoc v hodnotě 50 000 korun byla předána do rukou ředitele P. Jaromíra Zádrapy, SDB a bude použita na rekonstrukci českého poutního domu v Římě. P. Zádrapa za poutní dům vyjádřil vděčnost předáním plastiky kard. Josefa Berana, který stál u zrodu tohoto domu.

 

Předseda Drahomír Strnadel nám pak představil tři nové zájemce o členství v tomto občanském sdružení, zrekapituloval uplynulou sezonu a nastínil plány na příští rok, mezi něž patří i poutní zájezd ke hrobu arcibiskupa Theodora Khona v rakouském Ehrenhausenu. Členové odsouhlasili, že částkou 15 000 z pokladny spolku bude přispěno do sbírky na pomoc křesťanům, kteří jsou ve světě pronásledováni pro svou víru.

Starosta obce Trojanovice Mgr. Jiří Novotný poděkoval spolku Matice za to, že o kapli, která leží na hranici katastru této obce, tak dobře pečuje, což mimo jiné prospívá turistickému ruchu a tím i obci Trojanovice.

Aktivní člen spolku Oldřich Paulus navrhl k úvaze možnost dalšího využití prostor krytého ochozu kolem kaple a představil první vizuální skicu doplnění interiéru kaple o sochy sv. Václava a sv. Ludmily.   V diskusi pak na toto téma zazněly často protichůdné názory - jak už to v každé, na demokratických principech fungující organizaci, je a být má.

 

Příštího roku – 2015 uplyne 100 let od smrti dvou olomouckých arcibiskupů:

Theodor Kohn se zasloužil o vznik naší kaple tím, že převzal nad její výstavbou patronát (polovina kaple zasahuje do pozemků, které v té době patřily arcibuskupství olomouckému) a 11. září 1898 sám kapli slavnostně vysvětil.  Th. Kohn byl však roku 2004 donucen k rezignaci.

Jeho nástupcem v úřadě olomouckého arcibiskupa se stal rodák z valašské obce Hrachovec František Bauer Jeho biskupské heslo znělo: „Chci kráčet ve stopách svatého Cyrila a Metoděje“

František Saleský kardinál Bauer zemřel 25. listopadu 1915 a je pohřben v katedrále sv. Václava v Olomouci. Jeho předchůdce v arcibiskupském úřadě prof. Th.Dr.  Theodor Kohn zemřel záhy nato – 3. prosince a je pohřben v mausoleu v rakouském Ehrenhausenu, kde žil po své rezignaci. Na víku jeho sarkofágu je nápis: "Velký a vznešený, v překonávání překážek nepokořený, arcibiskup olomoucký Theodor, odpočívá zde po šťastném dokončení činů."