Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pouť ke hrobu arcibiskupa Th. Kohna

10. 10. 2015

Následující text je převzat z Obecních novin z Trojanovic (říjen 2015):

 

Letos uplynulo 170 let od narození a 100 let od úmrtí arcibiskupa Theodora Kohna, který se zapsal do historie jako jeden z dobrodinců a patronů stavby kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti. Drahomír Strnadel, předseda Matice Radhošťské, zorganizoval zájezd na místo jeho posledního odpočinku v městečku Ehrenhausen ve Štýrsku.

 

Poslední červencový den v odpoledních hodinách dorazila skupina 23 členů a příznivců Matice na místo a ubytovala se v penzionu Ewitsch. Přišli nás uvítat místní starosta a pan farář. Pan starosta nás pozval na večeři do stylové hospůdky, kde se podávaly krajové speciality. V sobotu 1. srpna jsme spolu s panem starostou a bývalým starostou navštívili mauzoleum ze 17. století, kde je pochován arcibiskup Theodor Kohn spolu se dvěma šlechtici (Ruprecht a Wolf z Ehrenhausenu).

O historii mauzolea nám povyprávěl bývalý starosta. Stavba je to vskutku impozantní a díky poloze na kopci je dominantou města. Její vstup hlídají sochy Polluxe a Castora, bohatou štukovou vý- zdobu vytvořili italští mistři stavitelé. V mauzoleu jsme zazpívali několik písní, mimo jiné „Ja som bača velmi starý“. Jan Poruba zapálil svíce s emblémem kaple sv. Cyrila a Metoděje, pan Strnadel zahrál na fujaru a poté nám byla zpřístupněna krypta – což je událost dosti výjimečná. Část naší výpravy byla krojovaná, a to umocnilo slavnostní dojem. Pan Strnadel s paní Dudkovou položili věnec k hrobce Theodora Kohna, ostatní v klidu rozjímali. Rozloučili jsme se mariánskou písní. Potom jsme se procházeli uličkami tohoto města, ležícího na řece Mur.

 

Odpoledne si každý udělal vlastní program. Někteří odpočívali u jezer, jiní šli na túru poznávat okolní krajinu. Ta je malebná s rozlehlými vinicemi, políčky a lukami, zkrášlena drobnými církevními stavbami jako jsou kaple, boží muka či kříže. Všude pořádek, vkus a cit ke krajině. Na každém kroku je vidět pevný vztah místních k půdě. Večer jsme jeli na hasičskou slavnost do sousedního městečka Spielfeld, poslechli si kapelu a ochutnali místní víno.

 

V neděli jsme šli na mši svatou do barokního kostela Bolestné Panny Marie. Na varhany hrál Pavel Altrichter a zpě- váky na kúru byli Mirek Poruba a Pavel Pícha za doprovodu celé výpravy. Slavnostní ráz bohoslužby dodávali krojovaní. Drahomír Strnadel přečetl 1. čtení a místním farníkům osvětlil důvod naší návště- vy Ehrenhausenu. Na závěr předal panu faráři a panu starostovi dary za Matici Radhošťskou - obrazy od pana Františka Gajduška, zobrazující kapli na Radhošti v zimním a letním období. Nějaký čas budou obrazy v kostele vystaveny pro veřejnost. Na oplátku jsme dostali krásnou obrazovou publikaci o jejich kraji. Drahomír Strnadel pozval pana starostu na návštěvu Radhošťě. Ten jeho pozvání přijal, neboť příští rok pojede výprava z Ehrenhausenu do Olomouce na pozvání arcibiskupa Jana Graubnera a poté přijedou i na Valašsko. Už se na ně těšíme.

 

                                                                                                     text : Jana Dohnalová