Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyřešení soutěžního úkolu pro rok 2015

19. 12. 2015

 

Nejstarší historickou památkou na Radhošti je kamenný kříž z roku 1805. V img_2807--609x640-.jpgroce 1930 byl kvůli instalaci cyrilometodějského sousoší přemístěn na své současné místo vedle vchodu do dřevěné zvonice, ale až do té doby stál přímo na vrcholu hory. Byl zde mnohem dříve než kaple, s jejíž výstavbou se začalo až o 90 let později. Návštěvníci však tento historický kříž často míjejí bez povšimnutí. Kamenný kříž s kovovou pozlacenou plastikou Krista - to přece každý zná, takové kříže stojí před kostely, na rozcestích a hlavně na hřbitovech. Už je ani nevnímáme - kříž jako kříž... Úmyslem této soutěžní otázky pro rok 2015 bylo přimět návštěvníky Radhoště, aby se zastavili před křížem a pozvedli oči ke Kristu – doslova i obrazně.

V zadání otázky je napsáno, že:

Během času se ustálil způsob uměleckého ztvárnění ukřižovaného Krista do jakéhosi „standardu“; Provedení bývá samozřejmě různé umělecké nebo řemeslné kvality, ale základní pojetí je v podstatě vždy stejné. To „radhošťské“ se ale liší od převládajících vyobrazení ve dvou věcech; první rozdíl můžeme považovat za - s prominutím - „technický“, druhý rozdíl představuje zásadnější  a dramatičtější záležitost… 

 

Musím přiznat, že jsem ani nedoufal v tolik reakcí a odpovědí. Dovolte nejdříve krátkou citaci z Wikipedie:

Základní zobrazení Krista na kříži se, zvláště v plastickém provedení, nazývá krucifix. Často se jedná o symbolické konvenční zobrazení bez umělecké ambice, jako v případě označení božích muk, náhrobků, přívěšků či atributů svatých.

V prvních staletích křesťanství se v té době stále ještě používaná a potupná smrt ukřižováním nezobrazovala, nepoužíval se nejprve ani symbol kříže; později jen samotný kříž symbolicky doplněný Ježíšovým monogramem nebo beránkem. Nejstarší zobrazení ukřižovaného Krista pochází asi ze 6. století, častěji se začal zobrazovat až za Karla Velikého. Od 11. století se objevuje Kristus s povadlou postavou a hlavou pokleslou na jedno rameno, což doplněno o trnovou korunu se stane nejobvyklejším ikonografickým typem západního umění. 

Tolik citace.

 

Ano, jak všichni víme a známe, nejběžněji je Kristus na kříži zobrazován jako mrtvý, s hlavou skloněnou k pravému ramenní a s krvavou stopou po „ráně jistoty“ ve svém boku.

V zaslaných odpovědích si návštěvníci často všimli i rozdílů „technických“ jak je formulováno i v zadání. Kristus na Radhošti má přibitou každou nohu zvlášť, nikoli obě jediným hřebem  přes překřížené nárty, jak je znázorňováno častěji. Rozdíly byly hledány a nalezeny dokonce i v bederní roušce (je podvázána provazem).

kriz.jpgTen podstatný rozdíl oproti převládajícím vyobrazením, který podle formulace soutěžní otázky představuje "zásadnější a dramatičtější záležitost", je v tom, že Ukřižovaný ŽIJE. Jeho hlava není pokleslá, ale Kristus se dívá vzhůru k nebi a ústa má otevřená - snad právě v okamžiku svého zvolání: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“

 

 

Odbočím. Kdysi dávno nám bylo naznačováno, že legendu o Kristu si vymyslila církev, aby prý mohla prostý lid lépe držet v poslušnosti… V době, kdy se moje dětská víra přetransformovávala na víru dospělého, racionálně uvažujícího člověka, mi však došlo, že žádný "ideolog", který by chtěl sepsat příběh hrdiny, jenž se má stát ústřední postavou nového náboženství a hlavou církve, žádný takový „autor scénáře“, by ve vrcholný okamžik celého příběhu nenechal klíčovou postavu umírat s takovýmto zoufalým výkřikem ke svému Bohu.

V evangeliu lze nalézt více takových míst, která svědčí a autenticitě textů právě tím, že si zdánlivě protiřečí, a přesto byla v evangeliu ponechána. V textech Nového zákona je mnoho výroků a formulací, které by nikdo v daných souvislostech nečekal a nevymyslil, které se z pohledu předpokládaného cíle a záměru vzniku evangelních textů jeví jako „kontraproduktivní“.

velke-karlovice-kriz-u-kostela2013--425x640-.jpg

 

Zpět k našemu kříži: plastika Krista, tento kovový odlitek jistě nebyla vyrobena speciálně pro Radhošť a lze očekávat, že stejná se vyskytuje ještě i na jiných místech. Moje dcera si například všimla, že naprosto stejná socha Krista je na kamenném kříži před dřevěným kostelem ve Velkých Karlovicích – viz foto. Porozhlédněte se proto po křížích ve svém okolí. Třeba další totožný 200 let starý kovový odlitek zpodobňující trpícího Krista bez rány v boku, s očima obrácenými k nebi a s ústy otevřenými v bolestném výkřiku naleznete i vy, a třeba vypátráte i slévárnu, odkud pochází (v takovém případě bych byl vděčen za každou informaci).

 

Dnes byl ze všech zaslaných odpovědí vylosován pan Jiří z Ostravy, který 8.9. 2015 zaslal do soutěže mail tohoto znění: Dobrý den, podle mé ženy Ježíš na kříži ještě žije, protože má hlavu zvednutou a dívá se k nebesům.

Gratuluji panu Jiřímu i jeho ženě. Po zaslání adresy obdrží slíbenou věcnou cenu, na které se spolupodílí i SALZA - relaxační centrum a solná jeskyně Zašová, v jejíž společenské místnosti byl dnes šťastný výherce vylosován.  

 

Může se jevit jako nepatřičné, mluvit v tento adventní čas, v době očekávání narození Ježíše, o jeho ukřižování a smrti.

Snad to odčiníme alespoň tím, že výherce osobně vylosoval majitel relaxačního centra Salza, který je (krom mnoha jiných aktivit) již po mnoho sezón velmi věrohodným představitelem svatého Josefa v rožnovském živém betlémě.

 

Krásné Vánoce!