Jdi na obsah Jdi na menu
 


Putování ke kořenům...

3. 10. 2015

Putování ke kořenům, ze kterých jsme i my vyrostli

 

Jak spolu souvisí sv. Václav, svatí Cyril a Metoděj, naše národní křesťanské kořeny a ochrana nenarozeného života?

Zamyšlení tatínků rodin, které spolupracují s Nadačním fondem Betlém nenarozeným, nad těmito tématy:

 

1. Kdyby náš národ ctil hodnoty, které nám předali sv. Cyril a Metoděj a kterých se držel sv. Václav, potom by nezabíjel nenarozené děti a nevymíral by.

 

2. Jestli chceme hledat a nacházet naše národní křesťanské kořeny, pak nutně musíme hledat a nacházet náš vztah k životu v jakékoliv podobě a formě – k jeho ochraně a rozvoji. Protože podstatou křesťanství je projít životem tady na zemi do života na věčnosti – ne do smrti. Křesťanství, to je život.

 

3. Náš svět a zejména náš národ by byl bez sv. Cyrila a Metoděje i sv. Václava určitě zcela jiný.

Z pohledu ochrany nenarozeného života můžeme být rodičům těchto světců vděční za to, že své děti přijali.

Podle statistik za posledních 55 let v naší zemi bylo před narozením zabito téměř tři milióny dětí. To už je pořádný rozdíl - jestli by tady žilo 13 a půl milionu lidí nebo současných 10 a půl. Jsme si jisti, že by tedy byl dost jiný národ. Nejen díky žijícím dětem, ale také v úrovni vztahů matek a otců těchto dětí. Kolik z těch dětí jsme např. mohli potkat ve škole jako spolužáky, spolupracovníky, mohli jsme být dobrými přáteli... K otázce potratů mohu mít postoj, že se mne to bezprostředně netýká (třeba nikoho v mé blízké rodině), ale takto podobně to mohli vnímat také sv. Cyril a Metoděj, když se rozhodovali pomáhat cizímu národu, který byl pro ně v té době relativně hodně vzdálený. Proto i tato naše malá pouť může být novým vykročením na cestu misijní pomoci těm, ke kterým nechceme být lhostejní.

 

4. Kdo jsem?

·        Jsem člověk, který hledá smysl svého putování v tomto světě.

·        Jsem člověk, který hledá pokoj a radost.

·        Jsem člověk, který hledá kořen svého bytí.

·        Jsem člověk, který nepřestává děkovat sv. Cyrilu a Metoději za dar víry

·        pro mne osobně a pro naši zem.

·        Jsem člověk, který vnímá důležitost vědomí, že někam a někomu patří.

·        Jsem člověk, který si váží druhého člověka.

·        Jsem člověk, který ctí život člověka od jeho početí až po jeho přirozenou smrt.

·        Jsem člověk, který je vděčný za všechny dary, které dostává.

·        Jsem člověk, který se učí pokoře a velikosti Kristovy lásky.

·        Jsem člověk, který obdivuje sv. Václava, který neváhal pro víru obětovat život.

·        Jsem člověk, který hledá jak ochránit život nenarozeného dítěte.

·        Jsem otec, který našel Betlém.

 

5. Svatý Václav - Sv. Cyril a Metoděj - křesťanské kořeny Evropy - úcta k nenarozenému životu.

 

Sv. Václav to měl v rodině složité, matka nechala zavraždit jeho babičku a vlastní bratr nakonec jeho, nic moc rodina a nějaké hluboké žité křesťanství tam není moc vidět, pouze brutalita a zásada, že silnější vyhrává. Přesto jeho smrt přinesla užitek a obrácení i jeho vraha, bratra Boleslava včetně položení základů českého státu na křesťanských principech.

Ty základy křesťanství by byly mnohem zranitelnější, kdyby zde svatí bratři Cyril a Metoděj nepřinesli spolu s živou vírou i základy kultury a vzdělanosti a nenavázali na misie skotských mnichů v předchozích stoletích. I když byli Metodějovi žáci vypuzení, křesťanské základy byly pevně zapuštěny do našeho životního prostoru. Tím byly položeny i základy pozdější prosperity, humanismu, lidských práv, demokracie, ale také zneužití všech obdržených dober, formalismus, relativizace hodnot a konečně faktická nevěra většiny formálně pokřtěných. Etika egoismu a "bohorovnosti" nás Evropanů přinesla i zásadní pohrdání ke slabým, nemocným a těm, kteří nejsou schopni přinést požadovaný výkon. Začalo to potratovou politikou a končí eutanázií starých a nemocných.

Každá akce přináší i reakci, stejně silnou, ale opačně orientovanou. Chybí pracovní síla pro podřadné práce, dováželi jsme si Turky a Araby, hroutí se důchodový systém,a probíhá invaze kultury v přímém přenosu, která naprosto nechápe naše pseudokřesťanské kořeny založené na kultu hedonismu a egoismu.

 

Evropa má šanci se sjednotit nikoli na bázi jednotné měny a fiskální politiky, ale na bázi základních křesťanských hodnot, které vyznávali již naši světci, obrátit se zády k pseudo hodnotám dnešního světa. Může začít třeba respektováním základních lidských práv bezmocných, mimo jiné i nenarozených dětí. Alternativou je pouze vyklizení evropského prostoru národům a ideologiím, které nás oprávněně převálcují, třeba už jen tím, že jejich rodiny jsou mnohem početnější a bohatší než ty naše, přičemž bohatství není měřitelné penězi.

 

Radhošť 28.9.2015 - Slavnost svatého Václava